Afscheid Eveline

Helaas gaat onze voorzitter Eveline van Rijswijk ons verlaten. Eveline is te druk met haar programma’s en theatershows waardoor ze het voorzitterschap niet meer kan combineren. We willen haar hartelijk danken voor haar inzet!

“Vrouw & Media is een prachtig netwerk voor vrouwen in de journalistiek en ik vond het een eer om afgelopen tijd voorzitter te zijn van deze stichting. Een mooi voorbeeld van de activiteiten van Vrouw & Media vind ik het Mentorenprogramma, dat al sinds enkele jaren erin slaagt om vrouwelijke journalisten met elkaar in contact te brengen om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Aangezien mijn eigen werkzaamheden als freelancer steeds diverser geworden zijn en ik me al lang niet alleen meer bezighoud met journalistiek heb ik ervoor gekozen om het stokje van voorzitter nu over te dragen.”