Linelle Deunk

Linelle Deunk (1967) is aanvankelijk opgeleid als bewegingswetenschapper en later epidemioloog aan de VU in Amsterdam. Ze was promovendus bij de faculteit huisartsgeneeskunde van het Radboud UMC, maar is hier mee gestopt na 4 jaar. Daarna is een fotografieopleiding aan de Fotoacademie gaan volgen en na haar afstuderen in 2010 won ze een Zilveren Camera  categorie portret) met een serie uit het project ’Nestgeur’. Sindsdien werkt ze als vaste freelancer voor De Volkskrant, Psychologie Magazine en veel andere magazines, instanties en bedrijven en is ze verbonden aan Kahmann Gallery te Amsterdam. Linelle is vooral gespecialiseerd in portretten, voornamelijk van ‘mensen met een verhaal’. In haar persoonlijke projecten richt ze zich vaak op pre-adolescente kinderen, meestal ten opzichte van hun identiteit, fysieke verschijning, en de familie waarin ze opgroeien. Linelle won herhaaldelijk de Zilveren Camera in verschillende categorieën,  won de SO-award, was meermaals genomineerd voor de Nationale Portret Prijs en kreeg ook internationale erkenning met portretten van de bekroonde SO-Award serie ’This world is not mine’. 

Linelle…

  • weet veel van het maken van portretten, de omgang met de geportretteerde, het uitvoeren van persoonlijke projecten en het werken voor verschillende media
  • kan je helpen met het uitvoeren van projecten, inhoudelijk en logistiek, en te kiezen in wat je wil, hoe je het wil en vooral waarom jij datgene wil
  • is als mentor enthousiast, beschikbaar, vrolijk, open en direct, zonder verhulde signalen.
  • verwacht van haar mentee  dat ze oprecht, open, verantwoordelijk en pro-actief is in haar afspraken en verwachtingen, en geen smoesjes heeft