Willemijn Maas

Mijn loopbaan heeft zich werkende weg ontwikkeld. Ik ben begonnen als logopedist, gespecialiseerd in taalstoornissen bij afasiepatiënten en taalontwikkeling bij kinderen in achterstandsituaties. Na vier jaar kwam ik terug bij mijn oude opleiding logopedie als docent. Ik haalde mijn eerstegraadlesbevoegdheid en werkte als docent. Deze opleiding was onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Daar kreeg ik geleidelijk aan steeds zwaardere managementfuncties bij diverse faculteiten. Ook in management deed ik een (tweejarige) opleiding.

Uiteindelijk was ik van 2000 tot 2006 algemeen directeur van de economieopleidingen. Vanuit die functie werd ik gevraagd te solliciteren bij de AVRO waar ik van 1 mei 2006 tot 1 januari 2014 algemeen directeur was. Ik heb samen met de algemeen directeur van de TROS besloten om zelf weg te gaan bij ingang van de fusie AVROTROS. Voor de nieuwe organisatie leek het ons beter dat een directeur ‘van buiten’ ons zou opvolgen.

Ik ben zelf geen programmamaker of journalist. Wel heb ik veel ervaring in het aansturen van professionals, veel bestuurlijke en politieke ervaring. Zowel de HvA als de AVRO opereerden in een politieke omgeving. Ik heb zelf de samenwerking met AT5, Parool, RTV-NH en AVRO geïnitieerd, omdat ik erg geloof in netwerkorganisaties – zeker de komende jaren.

Create a website or blog at WordPress.com